Hotel ***** Balneo & SPA, Ognianovo

Adresse:

Bulgarien, 1407 Sofia, Kv. Lozenetz, Dr. Minio Stoyanov Str. 2, Vh. B, App. 9

Deutschland, Tel.: +49 (0)179 1003140 - Dipl.-Ing. Zhenya Kujumdjian, Freier Architekt, Bulgarien, Tel.: +359 (0)888 235264 - Arch. Gabriela Dzhambazova

Email:    loading